Program VÝUKA ANGLIČTINY METODOU CLIL

Vážení rodiče,

prohlížíte si stránky školy, která nabízí od 1. třídy  integrovanou výuku nejazykového předmětu a cizího jazyka (označovanou anglickou zkratkou CLIL, tj. content and language integrated learning). Tato vyučovací metoda je založená na výuce libovolného školního předmětu prostřednictvím anglického jazyka, takže si žák osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Jednoduše řečeno: nejedná se o standardní výuku angličtiny, ale o výuku některých povinných předmětů v anglickém jazyce.

Angličtina je tak komunikačním jazykem třeba v hodinách výtvarné výchovy. Pro vaši lepší představu neváhejte otevřít přílohu ukázka obsahu hodiny výtvarné výchovy pro 1. třídu. Výtvarnou aktivitu dětí tak doprovází pokyny anglického rodilého mluvčího při současném možném zapojení dalších předmětů.

Do hodin CLILu se můžete přijít i podívat v rámci Dne otevřených dveří 11. 3. 2020 v době od 8 do 12 hodin.

V případě, že vás tato metoda oslovila a chtěli byste do projektu své dítě zapojit, přečtěte si prosím pozorně následující informace.

Ludmila Zhoufová

ředitelka školy

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • ve školním roce 2020/2021 otvíráme jednu 1. CLIL třídu s maximálním počtem 24 dětí, přičemž minimální počet pro otevření třídy je 20 dětí
  • děti v hodinách CLILu pracují ve dvou skupinách, každé se věnuje jeden rodilý mluvčí, který se tak díky malému počtu dětí může lépe přizpůsobit jejich různé jazykové úrovni
  • projekt je součástí školního rozvrhu. Děti se angličtině věnují nejméně 4 hodiny/týden. Jazyk je kromě samotné angličtiny součástí i prvouky, výtvarné výchovy a praktických činností. Projekt si vyhrazuje právo předmětovou skladbu ve vyšších ročnících upravit.
  • projekt je připraven pro 1. až 5. ročník ZŠ s návaznou výukou angličtiny prostřednictvím rodilých mluvčích i ve vyšších ročnících
  • děti jsou známkovány jako v ostatních předmětech. Každý měsíc probíhají individuální konzultace s vyučujícími, navíc je možno s lektory konzultovat i před skončením jednotlivých pololetí. V pololetí a na konci roku děti obdrží vedle vysvědčení i podrobné slovní hodnocení, včetně certifikátu o absolvování projektu CLIL
  • kritériem pro zapojení do projektu je trvalé bydliště v Černošicích a částečná znalost anglického jazyka
  • spolupráce rodičů a jejich aktivní pomoc dítěti a komunikace s lektory, vedením projektu i školy je nutností. Pokud tomu tak není, vyhrazuje si ředitelka školy ukončení začlenění žáka do projektu
  • vždy se snažíme veškerými možnými prostředky provést každé dítě všemi ročníky. Pokud však máme pocit, že veškeré naše úsilí selhává, je opět plně v kompetenci ředitelky školy žáka z projektu vyjmout
  • projekt je realizován ve spolupráci se z.s. WELCOME ON BOARD a KLC Kryštof s.r.o., které se na něm podílí metodicky, personálně a finančně
  • finanční podpora projektu formou daru rodičů v projektu pracujících dětí je vzhledem k jeho náročnosti potřebná. Hospodaření s dary rodičů je k nahlédnutí.

 

 

POSTUP PRO ZAPOJENÍ DO PROJEKTU

 

Zapsat dítě je nutné ve dvou krocích, nejprve do školy samotné a poté ještě do projektu. Obojí se koná ve čtvrtek 2. 4. 2020 od 14 do 19 hodin. Lektorský tým projektu bude k dispozici ve třídě sousedící se třídami pro zápis. Prostřednictvím vámi vyplněného kontaktního formuláře si Vaše dítě zapíšeme, dle potřeby předáme další potřebné formuláře. Lektoři, myšleno rodilí mluvčí v projektu pracující, absolvují s vaším dítětem pohovor, otestují úroveň jeho angličtiny, schopnost soustředit se na práci a další dovednosti, které posoudí jeho obecnou školní zralost. Rodiče i děti samotné tak budou mít možnost lektory i vedení projektu osobně poznat a položit otázky, na které dosud nenašli odpověď.

Dotazník pro rodiče  a přihlášku je třeba vyplněné odevzdat přímo na místě v době zápisu, nejpozději však do 18. 4. 2020 buď osobně ve škole nebo zaslat elektronicky na emailovou adresu školy zsc@zscernos.cz

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte do programu najdete na stránkách školy do konce dubna.

Připomínáme, že přijetí do programu je podmíněno přijetím vašeho dítěte do 1. třídy na ZŠ Černošice.  Rozhodnutí o přijetí do programu tedy není možné vydat před uzavřením přijímacího řízení školy.