Třída 3.A

Třídní učitel:

Mgr. Augustínová Marina

 tel: 251001603
 maugustinova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Plán učiva na týden 25. – 27. 09. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN  25. – 27. 09. 2023 Český jazyk  Písanka I. (pokračování) Psaní ú/ů; tvrdé / měkké samohlásky (pokračování v uč. a PS) Matematika  Násobení, Dělení (pokračování v PS a HP) Parkety, výstaviště, násobilkové čtverce (práce pro rychlíky) Anglický jazyk  Opakování – Počítání do 13, Barvy, Pozdravy, Povely Prvouka Místo, kde žijeme – cesta do školy – Dopravní značky sv. Václav – kníže, patron Čech a Moravy a jeden z tradičních symbolů českého státu Doplňující informace 28. – 29. 09. 2023 (státní svátek + ředitelské volno)  

2. týden ve třetí třídě

Během druhého školního týdne jsme se snažili učit co nejčastěji venku a k tomu jsme využívali naši venkovní třídu. Během prvouky si žáci vymýšleli, kreslili a lepili své vysněné místo. Učili se orientaci na plánku.Přečetli jsme si krásné ukázky v čítance, které byly spojené hlavně se začátkem školního roku a vztahů mezi spolužáky. V matematice jsme pracovali nejvíce na násobení a dělení a v českém jazyce hlavně rozlišování tvrdých a měkkých souhlásek a párových souhlásek. (Tomuto se budeme věnoval i dalších týdnech.)

3. týden ve třetí třídě

Tento týden jsme měli nabitý zajímavými zážitky: Celý týden chodíme pěšky do školy (nebo kolo, koloběžka). Městská policie si pro nás připravila přednášku o pravidlech silničního provozu. Ve třídě jsme si pak zopakovali dopravní značky. Vyráběli jsme dopravní značky ve venkovní učebně. Většina žáků dokázala pojmenovat a vysvětlit všechny běžné značky, které potkáváme na silnici. Starali jsme se o zvířata na školním pozemku. Žáci jsou každou návštěvou více a více samostatní. Užíváme si TV venku, dokud nám přeje počasí. Prohlédli jsme si a ucítili jsme, jaký je obsah popelnic v Černošicích. Poslechli jsme si analýzu a hravým způsobem jsme se…

Plán učiva na týden 18. – 22. 09. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN  18. – 22. 09. 2023 Český jazyk    Písanka I. str. 4-6 Čítanka str. 8-9 + Modroočko Psaní ú/ů; tvrdé / měkké samohlásky: učebnice str. 6-9, PS str. 4-6 Matematika    Sčítání, odčítání, Číselná osa, Větší / Menší, Zaokrouhlení, Násobilka Uč. str. 5-7, PS I. str. 4-5 (+6 některé části) HP I. str. 4-5 Parkety, výstaviště, násobilkové čtverce (práce pro rychlíky) Anglický jazyk    Počítání do 13 Barvy Pozdravy Povely Prvouka Místo, kde žijeme – cesta do školy – Dopravní značky uč. str. 8-9, PS str. 8-9 Doplňující informace 18.09. Přednáška městské policie 20.09. Péče o…

Pěšky do školy

V týdnu od 18. do 22. 09. se naše škola připojí k projektu „Pěšky do školy“. Vyražte s dětmi pěšky, na koloběžce nebo na kole. Protáhnou se, nastartují mozek a ještě si třeba stihnete i popovídat. Oslovte sousedy a můžete vytvořit třeba pěškobus – posbíráte cestou do školy pár spolužáků a doprovodíte je před školu. Pokud bydlíte dál, než můžete dojít pěšky, chyťte si autobus a zbytek cesty dojděte. A jestli musíte jet autem (protože někdy to opravdu jinak nejde), tak zaparkujte dál od školy a procházka je vaše. Více informací naleznete zde: Ročník 2023

Ukliďme svět, ukliďme Černošice

V pátek se 3.A zapojila do prospěšné akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Protože ráno bylo ještě chladno, chvilku jsme setrvali v naší třídě, kde jsme si povídali o tom, proč je tato akce smysluplná a proč bychom neměli vyhazovat odpadky kolem sebe a naopak je třídit. Během první hodiny jsme se vydali s pytli a rukavicemi na lov nepořádku na Vráž k památnému dubu.  Venku bylo krásně a celou akci jsme si užili.  

První týden v září

V prvním týdnu jsme se věnovali hlavně seznamování. Já a paní asistentka jsme se učily jména žáků a chtěly jsem se o nich dozvědět co nejvíce informací. Všichni naši žáci jsou velmi sdílní, povídaví a milí, takže jsme si to moc užívaly. Navštívili jsme poprvé školní pozemek, kde jsme se věnovali péči o zvířátka a hráli jsme tmelící hry. (Dále pozemek navštívíme 13., 20. a 27.09.) Stihli jsme pracovat na výzdobě naší třídy, domluvili si pravidla. Všechno si můžeme prohlédnout v galerii níže.