Třída 1.B

Třídní učitel:

Mgr. Kuželová Iva

 tel: 251001797
 ikuzelova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Pěšky do lesa s 9. B

Spolužáci a patroni z deváté třídy se během prvních dvou týdnů spřátelili s našimi prvňáčky a přišli s nápadem na báječnou doprovodnou aktivitu v rámci projektu Pěšky do školy. Vymysleli si pro prvňáčky jednoduché úkoly z oblasti prvouky, matematiky, zrakového rozlišení apod. Deváťáci vymysleli a zrealizovali zadané úkoly v rámci hodiny informatiky. Patroni odměnili prvňáčky po tomto výkonu drobnou sladkostí :-). Děkujeme i paní učitelce Konrádové, která své deváťáky ve všem podporovala a fandila celé akci.