Obědy pro děti

Akce „Obědy pro děti“  pomáhá dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita.

 

Počet žáků zařazených do projektu Obědy pro děti

školní rok počet žáků čerpáno v Kč
2015-16 17

od 12.2.2016

33 298,-

2016-17 15 52 038,-
2017-18 12 49 171,-
2018-19 11 44 080,-
2019-20   6 21 234,-
2020-21   7  
2021-22    

 

 

„NADACE WOMEN FOR WOMEN“

Několik slov o nadaci…

Především díky soukromým a firemním dárcům jsme v tomto školním roce byla možnost poskytnout obědy již téměř třem tisícům školáků. I nadále tak zůstávají dárci velkou oporou nadace.

Kromě finanční podpory představují zejména velkou skupinu lidí, přátel, příznivců a podporovatelů, kteří během tří let pomohli projekt Obědy pro děti úspěšně rozvinout.

Na přelomu roku díky dotačnímu programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získala nadace na rok 2016 podporu ve výši přes 27,5 milionu korun. Ta suma se zdá být obrovská. Přepočítejme si nicméně, že na školní rok to představuje obědy pro asi 5.500 dětí. Nadace s dosavadními přáteli a partnery letos společně dokázala společně zajistit obědy pro více než polovinu tohoto počtu! Soukromý sektor je nedílnou součástí financování. Pokud se v celé České republice týká hlad ve škole 100.000 dětí, nakrmit 10% z nich je na jedné straně velký úspěch, na straně druhé stále umožňuje kontrolu a správně zacílení pomoci na konkrétní děti.

Projekt „Obědy pro děti“ je cílený, adresný a správně řízený. Díky spolupráci se školami pomáhá těm dětem, které to opravdu potřebují, a které to skutečně využijí. Ten pocit, že pomáháme správné věci, přece stojí za to!

 

ZŠ Černošice v 2. pololetí školního roku 2015/2016 vytipovala  děti, které splnily podmínky nadace a děkuje nadaci za financování obědů  pro 17 dětí ze sociálně slabších rodin.