Třída 7.C

Třídní učitel:

Mgr. Zálešáková Marie

 tel: 251001607
 mzalesakova@zscernos.cz

učitel