Třída 7.C

Třídní učitel:

Mgr. Zálešáková Marie

 tel: 251001607
 mzalesakova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Den pro školu – návštěva profesionálního fotografa

V pátek 9.2. jsme se 7. C a D zapojili se do dobrovolnického programu Den pro školu, kdy lidé různých profesí chodí navštěvovat žáky ZŠ a povídají jim o svém zaměstnání. My jsme si do výtvarné výchovy pozvali fotografa Tomáše Prince, autora publikace Humans of Prague. Tomáš ihned zaujal žáky ukázkami své videotvorby, a fotografiemi z cest a projektů, které tvořil. Ať to byly snímky z romských ghett na Slovensku či slumů v Keni, či jen portréty lidí, které potkával ulicích Prahy, každý snímek byl nesmírně zajímavý, a také, nutno říci, estetický. Po představení své tvorby nás pan Princ zasvětil…

Školní kolo dějepisné olympiády

Milí žáci, v příloze najdete informace o školním kole dějepisné olympiády. V případě zájmu se neváhejte přihlásit. Těším se na vaši účast v soutěži Mgr. Lenka Strnadová