Třída 4.D

Třídní učitel:

Havlíčková Lucie

 tel: 251001790
 lhavlickova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Týdenní plán 2.10.-6.10.

Milí mořeplavci, čeká nás nový měsíc a další týdenní plán našeho vzdělávání. Těším se na vás. Vaše paní učitelka 🙂 PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2.10.-6.10.  Třída:  4.D   český jazyk   Kapitola Nesouhlasně: – uč. strana 13/cv. 8 – sloh, cv. 9  – uč. strana 16–19 celé strany opakování párových souhlásek, vlastních jmen opakování podstatných jmen a jejich skloňování opakování slov příbuzných a cizích – pracovní sešit str. 9/cv. 6 a 7 pracovní sešit str. 10 – 11  Týdenní domácí úkol bude str. 8 celá (kdo tuto stranu má, protože nebyl ve škole, udělá si celou stranu 12 za DÚ)   čítanka: Klíč k srdci umění – co…

návštěva Národního muzea

Naši mořeplavci navštívili po pravěkých centrech aktivit také Národní muzeum. Podívali jsme se společně do prvohor, druhohor a také do třetihor a pozorovali, jak se svět postupně měnil. Zopakovali jsme si také vývoj evoluce a kdo to byl pan Darwin. Víme, kdy asi začala naše planeta vypadat podobně jako dnes. Víme, co způsobily teplotní změny a jací živočichové se postupem času vyvinuli. Viděli jsme ekosystémy těchto živočichů a také, ve kterých kontinentech žijí a proč. Dokážeme rozdělit živočichy do bezobratlých a obratlovců. Obratlovce dále do ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Příští týden bude naše putování pokračovat. Budeme opakovat pravěk…

Čtenářská dílna černošických autorů se spisovatelkou Evou Vychodilovou

Naše třída mořeplavců se tento týden seznámila se spisovateli, kteří působili nebo působí v Černošicích. Zde je materiál paní Vychodilové k zopakování 🙂 ! SOUČASNÍ AUTOŘI:Před 3 lety byli nominováni v kategorii dětská literatura na cenu Magnesia Litera jen samí černošičtí autořiDavid BöhmPetr BorkovecPetr Koťátko Získal ji David B., který je především výtvarník. Už v roce 2014 dostal ML za knihu Hlava v hlavě. Úkol pro nás mořeplavce zní: Vybrat si nějakého černošického autora a knihu přečíst. Kdo již nějakého autora přečetl, může představit tuto knihu. V listopadu si zkusíme paní Vychodilovou opět pozvat a zkusíme si také něco napsat….

Týdenní plán 25.9 – 29.9.

milí mořeplavci, tento týden máme zkrácený. Čeká nás nejmladší státní svátek na počest sv. Václava, patrona Čech a Moravy, jednoho z tradičních symbolů českého státu neboli Den české státnosti. Než si užijete prodlouženého volna, zopakujeme si učivo probrané v centrech aktivit a tím je pravěk. V pondělí se mimo jiné můžete těšit na maminku Jonáše, která za námi přijde na návštěvu s nádhernou čtenářskou dílnou. Nechte se překvapit 🙂 . V úterý pojedeme na výlet do Národního muzea, ale nejprve si uděláme úvod ve třídě, protože v muzeu otevírají až v 10hod. Ve středu si shrneme náš výlet, vezmeme si…

Centra aktivit – pravěk

Co jsme tento týden v centrech zvládli? Zvládli jsme toho mnoho. Zahráli si na pekaře a upekli pravěké placky. Také jsme si zahráli na archeology a vykutali si dinosaura. Zařadili jsme si pravěk do časové osy. Také jsme si vytvořili myšlenkové mapy pravěku, abychom si vše lépe vybavili. Každý tlupa zvládla napsat krátký příběh, mamutí počítání a také jsme si rozšířili slovní zásobu o podstatná jména tohoto období. Zařadili jsme si je podle rodu a trénovali životnost u rodu mužského. Umíme rozlišit větu jednoduchou a souvětí. Víme, jak se jmenovala jeskyně, kde se objevily pravěké malby. Ve skupinkách jsme si…

Centra aktivit září (18.9.-22.9.)

Milí mořeplavci, čeká nás týdenní výzva Pěšky do škol – Pěšky do školy | ZŠ Černošice (zscernosice.cz) Věřím, že chození do školy ještě více podtrhne atmosféru našit center, která se týkají pravěku. Přeneseme se ve třídě 3 miliony let př.n.l. Zahrajeme si pravěké divadlo, vymyslíme příběhy, přečteme si něco o nalezených jeskynních malbách, nalezištích a ochutnáme pravěké placky. Nebude chybět ani práce s hlínou ani výroba pravěkých nástrojů. Tentokrát bude 5 center: Psaní, Jazykové hry, Ateliér, Matematika a Funny centrum ( vaření a divadlo) Tento týden nebudeme pracovat podle učebnic, ale i tak se toho hodně naučíme a hodně si…

Ukliďme svět

Páteční den jsem si udělali ranní procházku okolo vody. Bylo příjemné počasí, u vody to bylo jako v pohádce. Nad vodou tančila mlha a sluníčko pomalu vykukovalo z mlhy nad námi. Na Mokropeské pláži jsme odevzdali nasbírané odpadky, trochu jsme si odpočinuli a dali si svačinku. Cestou jsme si zopakovali stromy a také různé listy a léčivé byliny. Ve škole jsme se následně věnovali tvůrčímu psaní. „Život je cesta, nikoli cíl „–  Ralph Waldo Emerson Kdo měl hotovo, mohl skládat puzzle našeho světa. Následně jsme si procvičili počty a prostředí závorek a záporných čísel. Konec vyučování byl zakončený zpěvem s kytarou…