5. Tygříci

Vychovatel:

Kocourková Drahomíra

 tel: 606 049 869
 dkocourkova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Veselá podzimní olympiáda

Během měsíce října naše družina uskuteční pro děti ze školní družiny tradiční Veselou podzimní olympiádu, která bude probíhat na hřišti u školy každý den v čase 14 – 15h. Připravili jsme si čtyři soutěže, každá bude mít své stanoviště, u kterého budou vždy dvě vychovatelky. Tato olympiáda je u dětí velice oblíbená, během zajímavých soutěží si děti nejen procvičí svoje fyzické zdatnosti, ale také si užijí i spoustu zábavy. Účast je dobrovolná. Děti obdrží bodovací kartičky se svými jmény, do kterých jim vychovatelky budou zapisovat výsledky z jednotlivých soutěží a ke konci je vyhodnotí. Po skončení olympiády na děti čeká…

Tvoření u tygříků na začátku školního roku

Během září jsme začali s prvním tvořením. Vyzkoušeli jsme kreslení suchým pastelem. Děti dokreslovaly kočičky, obrázky se moc povedly. V druhé polovině září jsem vyhlásila soutěž o nejoriginálnější a nejlépe zpracovanou deskovou hru. Děti se pustily s chutí do práce. Někteří tvořili ve dvojicích, někdo se zhostil úkolu sám. Každopádně nám výtvory zabraly dost času. Stále nejsou všechny hry dokončené. V říjnu se zhostím vyhodnocení o nejkrásnější deskovou hru společně s některými vychovatelkami. Nápady mají děti vskutku originální. Kdo nechtěl vyrábět, využíval volno k libovolným hrám.

Tygříci v letošním školním roce

V letošním školním roce se v oddělení Tygříků sešly děti ze 3.B a 3.D. Většina z nich se dobře zná, s ostatními jsme se přivítali a seznámili se navzájem. Během prvních týdnů jsme si osvěžili organizaci ve školní družině, a především bezpečnostní pravidla a pravidla chování. Chovám se bezpečně. Respektuji druhé. Jsem zodpovědný/á Jsem slušný/á Nikdy nikam neodejdu bez vědomí vychovatelky! Platí zákaz používání mobilního telefonu a chytrých hodinek ve škole i školní družině Počasí nám stále přeje, proto chodíme co nejčastěji na čerstvý vzduch, v rámci zájmových činností jsme začali s prvními výtvory a zavedli jsme systém bodování.