Třída 3.B

Třídní učitel:

Mgr. Brožová Hana

 tel: 251001452
 hbrozova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy