7. Želvičky

Vychovatel:

Papežová Radka

 tel: 702 298 553
 rpapezova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Hrajeme si v družině

Děti už se navzájem seznámily a zabydlely se ve třídě Želviček. Část odpoledne tak tráví prozkoumáváním třídy a objevováním her, které tady na ně čekají. Zatím největší úspěch měly Monopoly. A kdo nechce hrát, má možnost si malovat a tvořit.

Přivítání želviček

Na začátku nového školního roku se v oddělení želviček sešla nová skupina dětí. Všichni jsme se seznámili nejen s paní vychovatelkou Radkou, ale i mezi sebou navzájem. Řekli jsme si pravidla chování, podle kterých se letos budeme řídit, aby nám spolu bylo dobře. Hlavních pravidel je 6, a jsou to tato: Chovám se bezpečně Respektuji druhé Jsem zodpovědný/á Jsem slušný/á Nikdy nikam neodejdu bez vědomí paní vychovatelky! Zákaz používání mobilního telefonu a chytrých hodinek ve škole i školní družině! Těšíme se na rok plný pohody, tvoření a her venku na hřišti i v naší třídě.