Třída 1.C

Třídní učitel:

Mgr. Mlčochová Daniela

 tel: 251640367
 dmlcochova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Učivo 2.-6.10.2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2.- 6.10. 2023  Třída:  1.C      Český jazyk    Živá abeceda 16-22  Psaní 21-25  Matematika    Velký PS 21-24  Malý PS 7-9  Anglický jazyk    Who’s this? It’s….: učebnice 7-8 a pracovní sešit 4-5       Prvouka    PS 11,12      Další informace:         

Učivo 25.-27.9.2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25.-27.9.2023  Třída:  1.C    Český jazyk  Živá abeceda 14-16  Psaní 17-20  Matematika  PS velký 17-19  PS malý 6,7  Anglický jazyk    Hello x Goodbye; Yes x No: učebnice 6-7 a pracovní sešit 3-4      Prvouka  Stromy PS 10      Další informace:  28.9. státní svátek  29.9. ředitelské volno     

Učivo 18.-22.9.2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18.- 22.9. 2023  Třída:  1.C      Český jazyk  Živá abeceda do s. 13  Psaní do s. 14    Tento týden se naučíme písmena M a L, v psaní pokračujeme ještě v uvolňovacích cvicích.  (Při práci v sešitech se učíme orientovat v řádku a sloupci, opakujeme vlevo,vpravo, nahoře, dole)    Matematika  PS velký do s. 16  Ps malý do s. 6    Zatím počítáme do 5 , učíme se přiřazovat počet a porovnávat, začneme psát číslice  Anglický jazyk    Pozdravy: Hello. I’m  …  (+ jméno) a rodina Happy House: učebnice 4-5 a pracovní sešit 2        Prvouka  Téma – podzim v přírodě  PS s. 9-11 …

Učivo

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11.- 15.9.2023  Třída:  1.C      Český jazyk  Živá abeceda str. 4-9  Moje první psaní str. 3-8  Učíme se říkanku  Ťuká, ťuká deštík  Matematika    Pracovní sešit velký str. 8-11  Procvičujeme počítání a porovnávání čísel do 5  Anglický jazyk          Prvouka  Pracovní sešit str. 6-8      Další informace:  15.9. akce Ukliďme svět – úklid na zahradě školy