Třída 2.E

Třídní učitel:

Mgr. ThB. Nacházelová Daniela

 tel: 251001796
 dnachazelova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Plán učiva od 2. října

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  2. 10. Třída: 2.E     Český jazyk Abeceda. Opis a přepis vět. Čtení: Naše vlast. Matematika Poznáváme dědu Lesoně. Počítáme do 25. Anglický jazyk Clil. Prvouka Pozorujeme počasí. Jiné  

Plán učiva od 25. 9.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25. 9. Třída: 2.E     Český jazyk Hláska a slovo. Opis a přepis slov. Čtení: Naše vlast. Matematika Opakování – výstaviště, krokování. Děda Lesoň. Počítáme do 23. Anglický jazyk Clil. Prvouka   Jiné  

Plán učiva od 18. 9.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18. 9. Třída: 2.E     Český jazyk Vlastní jména. Matematika Opakování – krychlové stavby, součtové trojúhelníky. Počítáme do 23. Anglický jazyk Clil. Prvouka Proměny počasí. Jiné 21.9. – ukázka třídění odpadu (10.15 – 10.30, travnatá plocha před školou)

Plán učiva na týden od 11. září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. 9. Třída: 2.E     Český jazyk Vypravování, rozhovor. Velká písmena – opakování. Matematika Opakování – počítáme do 20, prostředí – pavučiny, krokování, hadi, výstaviště. Anglický jazyk Clil. Prvouka Místo, kde žiji. Jiné 15.9. – školní akce Ukliďme svět