Třída 7.B

Třídní učitel:

Mgr. Dvořáková Jarmila

 tel: 251001607
 jdvorakova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

Začátek školního roku, kdy jsme si rozdávali učebnice, seznamovali se s novým školním řádem a dělali podobně relativně nudné záležitosti, jsme si proložili i hrou na utužení spolupráce. Ne vždy spolupráce fungovala, ale alespoň jsme se zasmáli a užili si trochu legrace….