Třída 9.D

Třídní učitel:

Mgr. Tafatová Jiřina

 tel: 251001794
 jtafatova@zscernos.cz

učitel