Třída 4.C

Třídní učitel:

Mgr. Radová Iveta

 tel: 251640367
 iradova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Knihovna Františky Plamínkové

V úterý 26. září jsme navštívili městskou knihovnu. Paní Šilhánková nám ukázala, jak jsou knihy seřazené, nejvíce nás zajímaly horory, detektivky a komiksy. Připravila si pro nás malý kvíz a drobné odměny. Na počítači nám ukázala, jak si můžeme vyhledat knihy, které nás zajímají. Někteří z nás si vzali přihlášku a možná si začnou knihy také půjčovat. Ve škole máme ve třídě malou knihovničku a pravidelně čteme vlastní knihy v dílně čtení.  

Piknik, pěškobus

V rámci projektu Pěšky do školy jsme si udělali před školou piknik a do školy jsme šli „pěškobusem“.

Ukliďme Česko, Pěšky do školy

Zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko, na školní zahradě jsme opékali buřtíky, v lese jsme sbírali odpadky, hráli si a stavěli domečky. Tento týden chodíme pěšky do školy, povídáme si o bezpečnosti na silnicích při jízdě na kole a koloběžce. Důležité informace jsme se dozvěděli od policistů z Černošic.

Učivo 18. – 22. 9. 2023

21. 9. Odpadová analýza – akce Institutu cirkulární ekonomiky ve spolupráci s městem Černošice, v 9 h jdeme do Mokropes, zajdeme i do školní knihovny

Učivo 11. – 15. 9. 2023

15. 9. Ukliďme Česko –  úklid zahrady, opékání buřtíků, podle počasí vycházka do lesa, konec vyučování podle rozvrhu 26. 9. Návštěva městské knihovny