Pracujeme v centrech

V letošním školním roce jsme několikrát pracovali týden v centrech Čtení a psaní, Umění, Matematika, Objevy a vynálezy. Témata se vždy vztahovala k výuce – Josef Lada, Slované, Česká republika, Karel IV. a Jsme pilní jako včelky. Díky skupinové práci jsme se zlepšili v komunikačních dovednostech, týmové práci, museli jsme se přizpůsobit různým situacím, plánovali jsme a pracovali podle návodu, hledali jsme různá řešení, rozhodovali jsme se a po domluvě řešili společně problémy.

11.06.2024