Přípravná třída

Třídní učitel:

Bc. Paterová Radka Johana, Dis.

 tel: 251640367
 rpaterova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

4. týden v přípravné třídě

Tento týden jsme si povídali o kamarádství, pomoci druhým a způsobech, jak řešit vzájemné spory. Nafotili jsme různá řešení situací, kdy více dětí chce jednu hračku, a příští týden fotografie využijeme k výrobě plakátu. Také jsme dělali uvolňující grafomotorická cvičení, kombinovali svislé a vodorovné čáry, psali písmeno D a číslici 2, vyhledávali rýmy, řešili více/méně/stejně prvků, naučili se básničku „My jsme jedna parta, třída přípravná“, říkali si jazykolamy, trénovali paměť a kreslili kamaráda. V metodě prof. Elkonina se učíme rozpoznat dlouhé slabiky a nejlépe nám to jde názorně: Nejoblíbenějším předmětem dětí je tělocvik:  

3. týden v přípravné třídě

Tento týden jsme pracovali na sešitu „Co už umím a co znám“, který si děti v pátek odnesly domů. Procvičovali jsme stříhání i provlékání provázku, uvolňovali ruku pro psaní, seznámili se s písmenem C, hledali cestu v bludišti, třídili předměty podle různých kritérií, říkali si zdrobněliny k podstatným jménům, naučili se básničku „Všechny naše prsty“, počítali předměty i slabiky ve slově a povídali si o samostatnosti a co už dokážeme zvládnout sami. Učíme se pracovat ve skupinkách:         Na zahradě začínáme využívat nový koutek na stavění. Zatím ještě čekáme na materiál, ale už teď děti i z…

2. týden v přípravné třídě

Tento týden jsme se naučili velké tiskací písmeno B, svislé rovné čáry, zapisování slabik pomocí obloučků, zopakovali jsme si základní tvary, počítali strany a rohy (vrcholy), poznávali hmatem různé předměty, četli si: „Proč chodíme do školy?“, malovali rodinu a v pátek jsme se zapojili do projektu „Ukliď Česko“. V pondělí děti zkoumaly pomocí lupy samičku roháče, můry a ptačí hnízda:     Děti si na zahradě postavily hmyzí hotel: Při hře „Most přes řeku“ si děti vyzkoušely vzájemnou spolupráci, domlouvání se a pomoc druhým: