Přípravná třída

Třídní učitel:

Bc. Paterová Radka Johana, Dis.

 tel: 251640367
 rpaterova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

23. týden v přípravné třídě

Tento týden jsme se věnovali hlavně pracovním listům k testování školní zralosti, ale zbyl nám čas i na procvičování horní kličky, skládání slabik z jednotlivých hlásek, seznámení se samohláskami, vyhledávání slov souzvučných, napodobování rytmu, čtení pohádky „O Smolíčkovi“, počítání: „O kolik více?“, soutěž ve vystřihování koleček a trojúhelníků a hlavně malování valentýnských srdíček pro kamarády. Několik momentek z naší třídy:

22.týden v přípravné třídě

Tento týden jsme se naučili psát velké tiskací S, opakovali jsme vlnovky a číslici 7, procvičovali jsme rozlišování jednotlivých hlásek ve slovech, hledali slova končící na slabiku ÍK, překreslovali křížky do čtvercové sítě, řešili obrázkové sudoku, procvičovali příklady typu „o X méně, poznávali předměty hmatem, hráli „Na šeptanou“, malovali kamarádům prstem na záda a hráli si pohádku „O třech medvědech“:       Na tělocviku si děti užily novou hru „Na pavouky“: O hodině pracujeme, o přestávce si hrajeme: