Třída 6.C

Třídní učitel:

Mgr. Zapalačová Klára

 tel: 251001794
 kzapalacova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Projekt Masopust

Ve výtvarné výchově jsme se věnovali tématu masopustu – období mezi svátkem Tří králů a začátkem postní doby před Velikonocemi. Během prvních hodin jsme si připomněli historii, tradice, tvorbu tradičních masek ve východních Čechách nebo u nás v Mokropsech i různé podoby oslav konce zimy a příchodu jara ve světě, karnevaly. Žáci si pak navrhovali vlastní masku a vytvořili ji sami technikou kašírování. Tvorba kašírováním vyžaduje velkou trpělivost, ale po několika týdnech jsme s žáky 6.C dokončili krásné masky. Žáci ke svým maskám vymysleli dokonce rýmovanou báseň pro závěrečnou akci. Celý projekt jsme zakončili před školou, kde žáci fotili své…

Pracujeme v dílnách

Již nějakou dobu chodíme během pracovních činností do školních dílen a sbíráme zkušenosti s opracováním dřeva. Naším cílem je vytvořit dřevěný výrobek, který bude nejen použitelný, ale i krásný. K tomu využíváme různé nástroje, vzájemně se učíme, pomáháme si a někdy i zapomeneme na to, že při práci celé třídy vytváříme velký hluk. Dokonce zvládáme vše v průběhu jedné vyučovací hodiny, kdy je třeba dílnu opět uklidit a uvést do původního stavu. Můžete se těšit na naše výrobky! Veronika Kurelová

Škola plná strašidel – jsme třetí!

V čase Halloweenu byla na naší škole vyhlášena soutěž o nejlépe strašidelně vyzdobenou třídu. Žáci naší třídy se ukázali jako velcí fanoušci strašidel, a tak se s nadšením vrhli do výzdoby. Na parapetech, skříních, katedře či tabuli se to hemžilo všelijakými pavouky, brouky, netopýry, strašidly, na stěnách visely strašidelné balónky, kostlivci, obrázky s lebkami. Vše bylo pokryto hustými pavučinami, květiny se smažily v čertovských kotlících, z poličky se občas ozvalo kvílející zelené strašidýlko, které nám k tomu ještě zamávalo. Před začátkem podzimních prázdnin se pak žáci oblékli do černo/bílo/červených kostýmů nebo alespoň triček, někteří si úžasně pomalovali obličeje i jiné části těla, v hodině matematiky jsme…

Návštěva výstavy v Mokropeské kapličce

Dne 25.10.2023 jsme během hodiny výtvarné výchovy navštívili výstavu v Mokropeské kapličce, která byla dříve hasičská zbrojnice. Výstavu soch pana Bohumíra Chutného nám otevřela výtvarnice MgA. Marie Ladrová, která již druhým rokem zve výtvarníky, aby představili svá díla právě u nás v Černošicích. Paní Ladrová děti seznámila s výstavou i místem, ve kterém se výstava koná, společně si s dětmi povídala o materiálech i tématech výstavy. Vycházku jsme si ještě prodloužili kolem řeky, kde žáci tvořili fotografie a snažili se zachytit krajinu Berounky. Dopoledne to bylo bohaté na zážitky a vzniklé fotografie ještě dále využíváme při malbě ve škole. Veronika…

Výlet na rozhlednu Korunka

V pondělí 16. října jsme se společně s třídou 6. B a její třídní učitelkou vydali na pěší výlet na rozhlednu Korunka, stojící na vrcholu Červená hlína u Černolic, v nadmořské výšce 467 m n. m. Počasí bylo velmi chladné, ale slunečné a téměř bezvětrné. Spadlé trakční vedení nezabránilo odhodlání, že se na tu rozhlednu prostě nějak dostaneme. Vlak nakonec s menším zpožděním přijel, jeli jsme jednu zastávku do Všenor, kde žáci dostali do předem utvořených skupin náčrty mapy, do které měli zaznamenat trasu od nádraží k rozhledně. Někteří to pojali velice sofistikovaně, využili nejmodernějších technologií. Jiní šli cestou tradiční,…