Třída 6.C

Třídní učitel:

Mgr. Zapalačová Klára

 tel: 251001794
 kzapalacova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Pracujeme v dílnách

Již nějakou dobu chodíme během pracovních činností do školních dílen a sbíráme zkušenosti s opracováním dřeva. Naším cílem je vytvořit dřevěný výrobek, který bude nejen použitelný, ale i krásný. K tomu využíváme různé nástroje, vzájemně se učíme, pomáháme si a někdy i zapomeneme na to, že při práci celé třídy vytváříme velký hluk. Dokonce zvládáme vše v průběhu jedné vyučovací hodiny, kdy je třeba dílnu opět uklidit a uvést do původního stavu. Můžete se těšit na naše výrobky! Veronika Kurelová

Škola plná strašidel – jsme třetí!

V čase Halloweenu byla na naší škole vyhlášena soutěž o nejlépe strašidelně vyzdobenou třídu. Žáci naší třídy se ukázali jako velcí fanoušci strašidel, a tak se s nadšením vrhli do výzdoby. Na parapetech, skříních, katedře či tabuli se to hemžilo všelijakými pavouky, brouky, netopýry, strašidly, na stěnách visely strašidelné balónky, kostlivci, obrázky s lebkami. Vše bylo pokryto hustými pavučinami, květiny se smažily v čertovských kotlících, z poličky se občas ozvalo kvílející zelené strašidýlko, které nám k tomu ještě zamávalo. Před začátkem podzimních prázdnin se pak žáci oblékli do černo/bílo/červených kostýmů nebo alespoň triček, někteří si úžasně pomalovali obličeje i jiné části těla, v hodině matematiky jsme…

Návštěva výstavy v Mokropeské kapličce

Dne 25.10.2023 jsme během hodiny výtvarné výchovy navštívili výstavu v Mokropeské kapličce, která byla dříve hasičská zbrojnice. Výstavu soch pana Bohumíra Chutného nám otevřela výtvarnice MgA. Marie Ladrová, která již druhým rokem zve výtvarníky, aby představili svá díla právě u nás v Černošicích. Paní Ladrová děti seznámila s výstavou i místem, ve kterém se výstava koná, společně si s dětmi povídala o materiálech i tématech výstavy. Vycházku jsme si ještě prodloužili kolem řeky, kde žáci tvořili fotografie a snažili se zachytit krajinu Berounky. Dopoledne to bylo bohaté na zážitky a vzniklé fotografie ještě dále využíváme při malbě ve škole. Veronika…

Výlet na rozhlednu Korunka

V pondělí 16. října jsme se společně s třídou 6. B a její třídní učitelkou vydali na pěší výlet na rozhlednu Korunka, stojící na vrcholu Červená hlína u Černolic, v nadmořské výšce 467 m n. m. Počasí bylo velmi chladné, ale slunečné a téměř bezvětrné. Spadlé trakční vedení nezabránilo odhodlání, že se na tu rozhlednu prostě nějak dostaneme. Vlak nakonec s menším zpožděním přijel, jeli jsme jednu zastávku do Všenor, kde žáci dostali do předem utvořených skupin náčrty mapy, do které měli zaznamenat trasu od nádraží k rozhledně. Někteří to pojali velice sofistikovaně, využili nejmodernějších technologií. Jiní šli cestou tradiční,…

Projekt Pěšky do školy – jsme pátí!

Naše škola se zúčastnila projektu Pěšky do školy, který proběhl v rámci Evropského týdne mobility ve dnech 18.–22. 9. na celém území Česka. Cílem projektu bylo zvýšit počet dětí, které se pravidelně dopravují do školy pěšky (případně na kole, koloběžce, či MHD), snížit tak dopravní zátěž před školami a nabídnout dětem zdravější a bezpečnější prostředí. Z naší školy se projektu zúčastnilo 26 tříd. Každé ráno všichni žáci naší třídy zapisovali na papír, jak se do školy dostali. Drtivá většina naší třídy se celý týden do školy dostávala jinak než autem. Ve středu jsme šli do školy dokonce společně – téměř všichni jsme se sešli…

Výrobek z příze

V hodinách pracovních činností jsme nejprve potřebovali procvičit jemnou motoriku a vytvořili jsme tzv. God´s eye v pestrých barvách. Někteří žáci se při tvorbě trochu potrápili, jiní pak zkoušeli sami složitější varianty. Nakonec byli všichni potěšení svým výrobkem. V. Kurelová