Třída 6.C

Třídní učitel:

Mgr. Zapalačová Klára

 tel: 251001794
 kzapalacova@zscernos.cz

učitel