Třída 6.A

Třídní učitel:

MgA. Kurelová Veronika

 tel: 251001603
 vkurelova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Masopustní masky

Úkolem žáků bylo nakreslit spíše tradiční masku na Masopust a tento návrh zrealizovat na univerzální korpus masky. Můžete se potěšit pohledem na pěkné realizace žáků 6.A. V.Kurelová, učitelka VV a PČ

Třídní schůzky

Z důvodu změny třídní učitelky a učitelky ČJ Vás zveme na třídní schůzky dne 6. února 2024 v 17h do třídy 6.A (učebna C16).

Armádní muzeum

Hned z kraje školního roku jsme se třídou navštívili Armádní muzeum. Nejdříve nás čekala úvodní přednáška o tom, co je to vlastně muzeum, co tam všechno najdeme…a také jsme se rozdělili do pracovních skupin. V druhé části jsme se přemístili do jedné z expozic a plnili jsme jednotlivé úkoly. Na některé věci jsme si mohli i sáhnout. Protože jsme měli ještě chvíli čas, přesunuli jsme se do spodního patra, kde jsme shlédli výstavu 2. světové války. Kluky nejvíce zaujaly zbraně, kterých bylo opravdu velké množství.

Podzimní opékání buřtů

Začínající podzim přímo vyzývá k pobytu venku na slunci mezi již barveným listím, a tak jsme se vypravili do tábořiště nad Vonoklasy, abychom si udělali táborák, opekli špekáčky a užili společně trochu legrace 🙂 Šli jsme samozřejmě pěšky a naší první zastávkou byl památný dub na Vráži, k němuž se váže pověst o Karlu IV., jenž tudy projížděl cestou na Karlštejn. Žáci se pohodlně usadili a pověst si ve skupinkách přečetli, aby mohli přemýšlet o tom, jakou pověst by sami vymysleli o věci nebo místě, které cestou potkají. Poté jsme pokračovali dál, slunce nás hřálo a my se těšili, až rozděláme…

Pravěké umění

Dnešním tématem výtvarné výchovy bylo pravěké umění. Povídali jsme si o malbách v jeskyních a dalších nálezech. Nakonec si každý vytvořil podobu své jeskyně plné zvířat, lovců a jiných motivů pomocí přírodních pigmentů. V. Kurelová