Třída 4.A

Třídní učitel:

Mgr. Blaženínová Hana

 tel: 251001790
 hblazeninova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Plán učiva na týden od 2. – 6. 10. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2.- 6.10.2023  Třída:  4. A      Český jazyk  Vyjmenovaná slova  Nauka o slově – úterý  Stavba slova – kořen, předpona, přípona  Předložky a předpony  Vlastní kniha – středa  Vizitka o knize do 13. 10.        Matematika  Násobení dělení – čtvrtek  Přirozená čísla 0 – 1 000  Pamětné a písemné sčítání a odčítání  Slovní úlohy  Ge – přímky, úsečky, různoběžky        Anglický jazyk  Lekce 1 – Big numbers  čísla 0 – 100  opakování  test z 1. lekce  uč.str. 18 – 23  Lekce 2 – School trip  uč.str. 24 – 25   …

Plán učiva na týden od 25. – 27. 9. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25.-27.9.2023  Třída:  4.A      Český jazyk  Vyjmenovaná slova  Souhlásky měkké a tvrdé  Diktát – úterý  Slova spisovná a nespisovná  Slova citově zabarvená        Matematika  Násobilka  Přirozená čísla 0 – 1 000  Slovní úlohy        Anglický jazyk  Lekce 1 – Back to funpark  Poslech komiksu  Gramatika – I’m…, He/She is…, We are…, They are…  Str. 16 – 17        Přírodověda  Ekosystém   Rozdělení organismů        Vlastivěda  Poloha ČR v Evropě  Sousední státy  Práce s mapou a atlasem          Další informace:  28.9. státní svátek  29.9….

Plán učiva na týden od 18. – 22. 9. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18. – 22. 9. 2023  Třída:  4.A      Český jazyk  Vyjmenovaná slova – doplňovačka v úterý  Souhlásky měkké a tvrdé  Slova protikladná a souznačná  Slova nadřazená a podřazená        Matematika  Přirozená čísla 0 – 1 000  Početní operace  Zaokrouhlování na desítky a stovky – ve čtvrtek G – přímky, úsečky dané délky        Anglický jazyk  Lekce 1 – Back to school  Uč.str. 10, 11 – opakování na téma rodina a vlastnosti  Lekce 1 – Back to FUNPARK  Uč.str. 12, 13 – poslech komiksu – porozumění  Uč.str. 14, 15 – rozhovory …

Ukliďme svět, ukliďme Černošice

V pátek 15. 9. jsme se zúčastnili akce „Ukliďme svět, ukliďme Černošice“. Nejdříve jsme šli nakrmit a také podrbat naše milá zvířátka. Potom jsme se vydali uklidit okolí kolem skateparku. Děti se úklidu chopily s vervou a našly toho nespočítaně. Sluníčko nás hřálo a celou akci jsme si moc užili.  

Plán učiva na týden od 11. – 15. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. – 15. 9. 2023  Třída:  4. A      Český jazyk  Opakování učiva 3.ročníku  Vyjmenovaná slova  Slova jednoznačná, mnohoznačná  UČ 5 – 9  Cvičný diktát – úterý – jedna nebo nic        Matematika  Opakování učiva 3.ročníku  Přirozená čísla 0 – 1 000  Pamětné a písemné sčítání a odčítání  Počítání se závorkami  Slovní úlohy  Násobilka – čtvrtek – jedna nebo nic        Anglický jazyk  Lekce 1 – Back to school  Opakování – pozdravy, třídní pokyny, rodina a vlastnosti  Uč. str. 6 – 11        Přírodověda  Přírodniny a lidské výrobky …

Třídní schůzky

Ve středu 6.září proběhnou od 17.h hromadné třídní schůzky. Sejdeme se v  kmenové třídě 4.A. – stejná místnost jako v minulém školním roce.   Těším se na viděnou   Mgr. Hana Blaženínová třídní učitelka

Organizace školního roku – důležité termíny

Třídní schůzky: místo hromadné: v 17 h Konzultace: 14 – 18 h Mokropsy 6. 9. 2023 (středa) – 1. stupeň 7. 9. 2023 (čtvrtek)  – 2. stupeň 20. 11. + 22. 11. 2023 (po + st)   23. 4. + 25. 4. 2024 (út + čt) Komenda 6. 9. 2023 (středa)   21. 11. + 23. 11. 2023 (út + čt)  22. 4. + 24. 4. 2024 (po – st)   Důležité termíny: Začátek školního roku 2023/2024: 4. 9. 2023 Konec 1. pololetí:            31. 1. 2024 Konec školního roku: 28. 6. 2024 Podzimní prázdniny: 26. – 27. 10. 2023 Vánoční prázdniny:…