Třída 4.A

Třídní učitel:

Mgr. Blaženínová Hana

 tel: 251001790
 hblazeninova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Poslední školní týden

Poslední školní týden   Pondělí – Sportovní den s Dipoli Úterý – Poslední hodina s ukulele Středa – Třídnické záležitosti, odevzdávání učebnic Čtvrtek – Úklid třídy, společné aktivity, hry Pátek – Předání vysvědčení   Středa a čtvrtek jen do 11.40h. Ve čtvrtek akce Hurá prázdniny! V pátek předání vysvědčení – ukončení školního roku, konec v 8.45h.

Zoopark Karlštejn

V pátek 14. 6. jsme navštívili Zoopark v Karlštejně. Prohlédli jsme si zvířata, užili jsme si nafukovací atrakce a nakoupili si dobroty. Výlet se nám velmi líbil a spokojeni jsme se vrátili do školy.            

Plán učiva na týden od 17. – 21. 6. 2024

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17. – 21. 6. 2024  Třída:    4.A    Český jazyk  Diktát – úterý  Přímá řeč  Procvičování učiva 4.ročníku        Matematika  Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem  Procvičování učiva 4.ročníku  Výpočet obsahu čtverce a obdélníku        Anglický jazyk          Přírodověda  Potok a řeka  Referáty         Vlastivěda  Habsburkové   Ferdinand I. Habsburský, Rudolf II. Habsburský          18. 6. Převesele s ukulele 9.lekce  24. 6. Sportovní den s Dipoli    Do 20. 6. vrátit knížky do školní knihovny   Kdo odjíždí dříve odnese si věci ze…

Plán učiva na týden od 10. – 14. 6. 2024

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10. – 14. 6. 2024  Třída:  4.A      Český jazyk  Opakování učiva  Závěrečná písemná práce – úterý  Práce s učebnicí, pracovními sešity      Matematika  Opakování učiva  Závěrečná písemná práce – čtvrtek  Práce s učebnicí, pracovními sešity      Anglický jazyk  Opakování 9. lekce –písemný test v pondělí  Final speaking exam – čtvrtek, pátek      Přírodověda  Rybník  Potok a řeka  Referáty       Vlastivěda  Jiří z Poděbrad  Jagellonci        Další informace:  11. 6. Převesele s ukulele 8.lekce  14. 6. výlet – Zoo park Karlštejn (130,-Kč) Do 20. 6. vrátit knížky…

Badatelství

V pátek jsme šli na naši školní farmu nakrmit a pomazlit naše zvířata. Seznámili jsme se s novým členem – papouškem – roselou pestrou. Rosela je papoušek střední velikosti pestře zbarvený. Ta naše se jmenuje Chiki. Také jsme se společně rozhodli pro badatelskou hodinu venku. Děti věděly, že je dnes čeká pokus. Učení venku je názorné, třírozměrné a pestré. Přináší mnoho nových podnětů nejen pro naše smysly, ale i pro naše myšlení. Byl to pokus s cukrem, vodou a inkoustem. Po společném zkoumání a bádání jsme si také pověděli naše zážitky a zkušenosti. A těšíme se na další.    …

Převesele s ukulele 7.lekce

Dnes v hodině hudební výchovy jsme si zopakovali akordy – Fdur, Cdur a C7. Zkusili si také jednoduchý rytmus. A protože se blížila naše školní akademie, pokračovali jsme v nácviku naší slavné písničky – Jožin z bažin, při které jsme se naučili další dva akordy Gdur a Ddur.

Plán učiva na týden od 3. – 7. 6. 2024

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3. – 7. 6. 2024  Třída:  4.A      Český jazyk  Vyjmenovaná slova     Vzory podstatných jmen     Vzory podstatných jmen rodu mužského – úterý   Podmět a přísudek     Shoda přísudku s podmětem    Podmět rodu mužského  Příprava na závěrečnou písemnou práci        Matematika  Čísla 0 – 1 000 000   Opakování učiva – středa  Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem  Příprava na závěrečnou písemnou práci  Obsah obdélníku a čtverce          Anglický jazyk  Lekce 9 – Are you…?  Procvičování otázek a odpovědí  Opakování 9. lekce  Test z 9. lekce – pondělí 10. 6.  Příprava na Speeking test…