Třída 5.E

Třídní učitel:

Mgr. Václavková Martina

 tel: 251 001 790
 mavaclavkova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Přehled učiva na týden 17.-21.června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17. – 21. června  Třída:  5.E    Pondělí: celé vyučování- geologická exkurze Řeporyje, sraz 7.25 u školy  Pátek: 9-11h – akce pro páté ročníky, ostatní čas dle rozvrhu  Český jazyk  Několikanásobný podmět, shoda Přímá řeč  Procvičování učiva 5.ročníku    Matematika  Úlohy s využitím operací s desetinnými čísly, aritmetické i geometrické  Geometrie v rovině  Procvičování učiva 5.ročníku    Anglický jazyk  clil    Přírodověda  Smysly    Vlastivěda  Evropa – zajímavosti      Další informace:  Do 20.6. vrátit všechny půjčené knížky do školní knihovny  V pátek 21.6. budeme vybírat učebnice – dejte je prosím do pořádku.   Vrací…

Přehled učiva na týden 10. – 14. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10.-14. června  Třída:  5.E      Český jazyk  Podmět nevyjádřený a mnohonásobný  Procvičování a příprava na souhrnnou práci  Dílna čtení ve školní knihovně  Prezentace tvůrčího psaní    KLASIFIKOVANÉ – SOUHRNNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČJ = PÁTEK 14.6.   **** k samostatnému procvičení můžete využít dobrovolná cvičení v Teamsech (jsou tam vložena včetně správných řešení) Matematika  Pocvičování a příprava na souhrnnou práci  Převody jednotek s využitím desetinných čísel  Slovní úlohy  Geometrické výpočty     KLASIFIKOVANÉ – SOUHRNNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE Z M = STŘEDA 12.6.  *** k samostatnému procvičení můžete využít dobrovolná cvičení v Teamsech (jsou tam vložena včetně správných…

Přehled učiva na týden 3.-7.června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3.6. – 7.6.  Třída:  5.E      Český jazyk  Shoda podmětu s přísudkem  Několikanásobný podmět, nevyjádřený podmět  Shoda přísudku s podmětem při několikanásobném podmětu, nevyjádřeném podmětu  Procvičování probraného učiva    KLASIFIKOVANÉ – SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM    Matematika  Desetinná čísla a desetinné zlomky  Práce s desetinnými čísly, aplikace v úlohách  Převody jednotek pomocí desetinných čísel  Procvičování probraného učiva    KLASIFIKOVANÉ = NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL 10, 100, 1000    Anglický jazyk  clil  Přírodověda  Rozmnožovací soustava    KLASIFIKOVANÉ = úterý 4.6. = TRÁVICÍ A VYLUČOVACÍ SOUSTAVA    Vlastivěda  Německo, Polsko  Práce s mapou     …

Přehled učiva na týden 27.-31.května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   27.-31.května  Třída:  5.E    V tomto týdnu prosím DONÉST:   Podepsaný informovaný souhlas k šetření KiVa ( v emailu, v po dostanete vytištěný)  Peníze za fotografie  Můžete nosit finance na červnové akce (17.6.exkurze Řeporyje 120Kč, 21.6. motokáry 100Kč)  Český jazyk  Shoda podmětu s přísudkem  Skloňování číslovek  Procvičování slovní druhy  Pracovní postup  Dílna ve školní knihovně    KLASIFIKOVANÉ – miniprocvičení – SLOVNÍ DRUHY – v průběhu týdne     Matematika  Desetinná čísla násobení a dělení 10,100, 1000  Aritmetický průměr procvičování  Aplikace probraného učiva ve slovních úlohách  Převody jednotek i s využitím desetinných čísel  Geometrické výpočty   …

Husité x křižáci

V pondělí jsme se setkali s husity. Tedy s husitou a křižákem. Přenesli jsme se do 15.století s těmito  průvodci jsme poodhalili, jak to vlastně s husity a křižáky bylo. Jaká byla v té době situace, co se lidem líbilo i nelíbilo, proč a proti komu se bouřili. Seznámili jsme se s výzbrojí rytířů i husitů, s jejich způsobem boje. Mohli jsme v ukázkách porovnat, jak kterou zbraň mohli využívat. Děti si vyzkoušely, jaké je to být posádkou husitského opevněného vozu. Moc se nám líbily ukázky soubojů. Nikdo však nebyl skutečně zabit ani zraněn. A to je moc dobře.  …

Přehled učiva na týden 20. – 24.května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   20.-24.5.  Třída:  5.E    Český jazyk  Číslovky  Procvičování zájmena, přídavná jména  Shoda podnětu s přísudkem  postup   Kdo nepsal ZÁJMENA . Bude ho dopisovat v pondělí    KLASIFIKOVANÉ – druhá polovina týdne – DIKTÁT – mix probraného učiva    Matematika  Desetinná čísla  Sčítání, odčítání, násobení 10, 100, 100  Dělení desetinných čísel 10, 100, 1000  Slovní úlohy s desetinnými čísly  Převody jednotek s desetinnými čísly    Anglický jazyk  clil    Přírodověda  Trávicí soustava    ÚTERÝ – 1 NEBO NIC – DÝCHACÍ SOUSTAVA  KDO NEPSAL MINULÝ TÝDEN OPAKOVÁNÍ= SVALOVÁ A OBĚHOVÁ SOUSTAVA, BUDE JI DOPISOVAT v úterý…

Noc v opeře

V pátek jsme se s komorním souborem Cenerentola vypravili do tajemných prostot pod budovou Opery. Děti čekal příběh inspirovaný knihou T.Prachtetta Maškaráda, doprovázený byl skladbami G. Slecvese. Příběh byl parodií na dílo Fantom Opery. Děti mohly ovlivnit průběh děje tím, jakou cestu, jednání postav příběhu volily hlasováním. Bylo to úplně jiné, než jste zatím od tohoto souboru měli. Více příběhu a méně hudby. Děti příběh zaujal, někteří by uvítali více hraných skladeb. Bylo to zajímavé. Děkujeme.