Třída 5.E

Třídní učitel:

Mgr. Václavková Martina

 tel: 251 001 790
 mavaclavkova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Přehled učiva na 25.-29.září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25.-29.září  Třída:  5.E    POZOR – čtvrtek a pátek se NEJDE DO ŠKOLY  Český jazyk  Stavba slova a věty  Procvičování probraných gramatických jevů  Pondělí – pokračování, dokončení tvůrčího psaní    KLASIFIKOVANÉ – pondělí 25.9,- pády podstatných jmen, urči pád slova z věty     Matematika  Písemné násobení a dělení  Porovnávání  Čtení a zápis velkých čísel  Procvičování učiva 4.ročníku    Středa 27.9. – KLASIFIKOVANÉ – pamětní dělení se zbytkem    Anglický jazyk  clil    Přírodověda  Teplo a Světlo  Pohyby Země    Vlastivěda  Vláda Habsburků v Českých zemích  30tiletá válka      Další informace:  Probrané učivo včetně…

Čtenářské dílny ve školní knihovně

V předchozím školním roce jsme pravidelně chodili do školní knihovny. Jelikož se nám čtenářské dílny ve školní knihovně s paní knihovnicí moc líbily, budeme sem chodit pravidelně i v tomto školním roce. Při první letošní dílně jsme psali SOS vzkaz do lahve. Jsme zvědaví, co s paní knihovnicí budeme s knihami dělat a po čem v nich pátrat. Vždy to bylo zajímavé.  

Přehled učiva na týden 18.-22.září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18.-22.září  Třída:  5.E      Český jazyk  Procvičování učiva 4.ročníku  Vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, vzory, slovesa, stavba věty  Práce s texty, rozbory textů  Pondělí – čtenářská dílna ve školní knihovně – vzít svou knihu    KLASIFIKOVANÉ – VŠICHNI – čtvrtek 21.9. – diktát – vyjmenovaná slova, koncovky podatatných jmen (obdobný jako cvičný v minulém týdnu)        Matematika  Procvičování učiva čtvrtého ročníku   Početní operace v oboru do 1 000 000  Porovnávání, zaokrouhlování, převody  Pamětní i písemné    KLASIFIKOVANÉ – VŠICHNI – středa 20.9. – pamětní – násobilka (obdobný rozsah jako v předchozím…

Ukliďme svět, ukliďme Černošice

Páteční dopoledne jsme se zúčastnili úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Její název jsme ještě upřesnili: Ukliďme svět, ukliďme Černošice. Ráno nás přivítalo již počínajícím podzimním chladem a mlhavým oparem. Vydali jsme se s pytli a rukavicemi na lov nepořádku. Děti pátraly po tom, co patří do košů a ne tam, kam to ledabylí, nepořádní či lidé neteční ke svému i našemu okolí nechají. Ranní procházku jsme spojili s pozorováním přírody a určováním přírodnin i povídání o nich. Z rákosí jsme vyplašili krásnou volavku popelavou a kdo chtěl, ochutnal, že trnky jsou opravdu trpké. Druhou část vyučování jsme se učili…

Píseň noci

Dnešní den začal koncertem. Zavítal k nám komorní soubor paní Slavické Cenerentola s hudební povídkou Píseň noci. Vyslechli jsme příběh o malém zvídavém chlapci, který chtěl vědět, jak zní noc. Po Písni noci pátral mezi lidmi, ale nikdo mu nedokázal odpovědět. Obrátil se tedy na zvířátka, která mu zazpívala, jak si zpěv noci představují ony. Zpívali mu kočka, želva, slon, had, tukan a papoušek. Ale chlapec nebyl stále spokojený. Obrátil se tedy na vrbu, které se většinou všichni svěřují. A co vrba? Vrba mu poradila, aby otevřel svou duši a pozorně poslouchal, pak že svou píseň noci uslyší. Každému totiž…

Plyšové příběhy

Plyšáci patří k nejoblíbenějším kamarádům a to nejen dětí. Máme je rádi, jsou vždy připraveni nás potěšit, ať je nám dobře nebo zrovna ani moc ne. A mají je rády nejen děti. My se věnovali příběhům našich plyšových kamarádů, našich plyšáčků a plyšaček. Vzájemně jsme si je představili a pustili jsme se do psaní jejich příběhů. Příběhy jsme pak prezentovali. Byly moc povedené. Bylo zajímavé, jak se k dětem plyšáci dostali i co s nimi již zažili. Bylo to fajn. Psaní i poslouchání příběhů nás baví.

Přehled učiva na týden 11.-15.září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11.-15. září  Třída:  5.E    Středa 13.9. – 1.vyuč.h – koncert , v naší třídě, 50Kč  Pátek 15.9. – Ukliďme Česko,   Český jazyk  Opakování učiva čtvrtého ročníku  Procvičování učiva čtvrtého ročníku  Pondělí – prezentace tvůrčího psaní z pátku – Můj plyšák    Klasifikované – jedna nebo nic – ČTVRTEK – cvičný diktát       Matematika    Opakování učiva čtvrtého ročníku  Procvičování učiva čtvrtého ročníku  Pondělí – prezentace tvůrčího psaní z pátku – Můj plyšák    Klasifikované – jedna nebo nic – STŘEDA- násobilka, dělení se zbytkem – pamětní    Anglický jazyk  clil    Přírodověda …