Přehled učiva na týden 3.-7.června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3.6. – 7.6. 

Třída:  5.E 

 

 

Český jazyk 

Shoda podmětu s přísudkem 

Několikanásobný podmět, nevyjádřený podmět 

Shoda přísudku s podmětem při několikanásobném podmětu, nevyjádřeném podmětu 

Procvičování probraného učiva 

 

KLASIFIKOVANÉ – SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM 

 

Matematika 

Desetinná čísla a desetinné zlomky 

Práce s desetinnými čísly, aplikace v úlohách 

Převody jednotek pomocí desetinných čísel 

Procvičování probraného učiva 

 

KLASIFIKOVANÉ = NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL 10, 100, 1000 

 

Anglický jazyk  clil 
Přírodověda 

Rozmnožovací soustava 

 

KLASIFIKOVANÉ = úterý 4.6. = TRÁVICÍ A VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 

 

Vlastivěda 

Německo, Polsko 

Práce s mapou 

 

 

Další informace:  Donést opozdilci: 

  • Podepsaný souhlas/nesouhlas k dotazníkovému šetření KiVa 
  • Finance za fotografie 
  • Finance na červnové akce  

 

 

 

 

Poslední plánované klasifikované práce v tomto školním roce:

pondělí 10.6. Vl – státy sousedící s ČR – s učebnicí

úterý 11.6. Př – Rozmnožovací soustava – 1 nebo nic

středa 12.6. SOUHRNNÁ práce z M

čtvrtek – nic

pátek  14.6. SOUHRNNÁ práce z ČJ

 

4.6. v podvečer = seminář pro veřejnost: KiVa program – viz. hlavní stránka webu školy

 

6.6. čtvrtek Akademie – viz. hlavní stránka webu školy

31.05.2024