Třída 5.B

Třídní učitel:

Mgr. Strnadová Lenka

 tel: 251001451
 lstrnadova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Vánoční představení a návštěva Prahy

V pátek 15. prosince jsme navštívili Divadlo ABC v Praze a vánočně jsme se naladili na představení A osel na něj funěl. Zde jsou hodnocení dětí: Divadlo se mi moc líbilo. Líbilo se mi vše, chtěla bych jet znovu. Nejvíc se mi líbilo, jak se pan ředitel změnil v anděla. Bylo to skvělééééééééé, určitě bych šla znovu, bylo to hezké a vtipné. Nejvíce se mi líbilo, jak žák lítal a napodoboval anděla s oslíkem. Líbilo se mi, jak ten herec přitáhl tu kozu… Líbil se mi děj představení. Moc se mi nelíbilo, že děti z jiné školy si za námi…

Škola mladých archeologů

V pátek 8. prosince jsme se vydali do Prahy do Muzea hlavního města Prahy na program Škola mladých archeologů. Zde je několik hodnocení dětí: Líbilo se mi slepování nádob a poznávání nádob, bylo to skvělé. Mně se líbilo dělat mouku. Líbilo se mi mletí mouky a nelíbilo se mi zakreslování kostí.   Lenka Strnadová    

Vánoční pečení

V pondělí jsme přesunuli naše výtvarné tvoření do školní kuchyňky. Žáci, s pomocí paní asistentky Evy, vytvořili skupinky a přinesli si připravená těsta a další potřeby. Každá skupinka tvořila jiný druh vánočního cukroví – rohlíčky, perníčky, linecké a velice kreativně je zdobila. Vůně se linula školou a žáci roznášeli po celé škole ochutnávky. Většina žáků se aktivně zapojila – byl to pěkný předvánoční zážitek! V. Kurelová

Pracujeme v dílnách

Již nějakou dobu chodíme během pracovních činností do školních dílen a sbíráme zkušenosti s opracováním dřeva. K tomu využíváme různé nástroje, vzájemně se učíme, pomáháme si a někdy i zapomeneme na to, že při práci celé třídy vytváříme velký hluk. Dokonce zvládáme vše v průběhu jedné vyučovací hodiny, kdy je třeba dílnu opět uklidit a uvést do původního stavu. Můžete se těšit na naše výrobky! Veronika Kurelová

Život na venkově

Na první třídní akci jsme se vydali do Národopisného muzea v Praze a seznámili se se životem na venkově v 18. a 19.století. Součástí naší návštěvy byla dílna na výrobu dárku pro naše blízké. V první části jsme se rozdělili na skupinky, každá skupinka pracovala v jiné části expozice a potom ostatní seznámila s tím, co vybádala: jedna skupina zkoumala lidové kroje, druhá lidové bydlení, třetí práci na poli a přírodní materiály a čtvrtá lidové řemeslo. Po návštěvě jsme se prošli v parku v okolí muzea. Lenka Strnadová