Photobase 2022/2023

PHOTOBASE je nejrozsáhlejší odborný vzdělávací projekt v oblasti digitální fotografie a informačních technologií pro studenty středních škol a žáky 2. stupně základních škol celé České republiky.

V tomto roce jsme se s žákyněmi a žáky už počtvrté v řadě zúčastnili celorepublikové fotografické soutěže ‚Photobase‘, na jejíž organizaci se podílí gymnasium Oty Pavla v Radotíně.

Fotografie byly hodnoceny odbornou komisí, ta posuzovala technické provedení, základní ideu, výslednou atmosféru snímku a příběh obrazu. Ke každému tématu byly vybrány tři nejlepší fotografie z obou školních kategorií (základní a střední školy). Zvláštní ocenění čekalo nejúspěšnějšího, umělecky všestranného adepta fotografie, a také nejúspěšnější školu. Odborná porota se skládala z: fotografů Adolfa Ziky, Ivana Bárty, MgA. Jana Neuberta, Milana Hospodky, fotografa a dokumentaristy MgA. Ivana Látala, Mgr. Zdeňky Veselé a MgA. Pavlíny Krupové, profesorky výtvarného umění na Gymnáziu Oty Pavla. Letošního ročníku se účastnilo 464 studentů ze 62 škol celé České republiky. Odborná porota ohodnotila celkem 1523 soutěžících fotografií (480 ZŠ a 1043 SŠ).

Po krátkém úvodu do tajů fotografie jsme s žákyněmi a žáky devátých tříd začali pracovat na třech stanovených zadáních. První téma bylo ‚Mosty‘, druhé ‚Práce aneb pracující člověk‘ a třetí ‚Symetrie či asymetrie‘. Hned na začátku bylo vidět, že dětem dělalo největší potíže téma Práce/ pracující člověk, protože si od tvůrců vyžadovalo komunikaci s neznámými lidmi. Možná i proto nebyly tento rok vybrány do finále žádné snímky z této kategorie.

 V úterý 28.3.2023 jsme se vydali s žáky Danem Dvořákem, Matyášem Fraňkem a Danem Kadlecem v doprovodu paní učitelky Kurelové, která na Karlově náměstí přibrala do skupiny jednoho z jejích žáků, vybraného do kategorie SŠ ‚Mosty‘. Měli jsme namířeno do pražské Novoměstské radnice, kde jsme se měli zúčastnit soutěžního finále. Žák naší školy Jan Schmidt s námi bohužel nebyl, dostal se ve stejnou dobu do krajského kola matematické olympiády. 

Po úvodním programu, v němž účastníkům zahrála žákyně radotínského gymnázia krásnou skladbu na violoncello, nám bylo sděleno, kdo obsadil vítězná místa soutěže, tímto chci jmenovitě a výslovně gratulovat našemu žáku Danu Kadlecovi za první místo v kategorii ‚Mosty‘ s fotkou ‚Sloupy k nebesům‘ a Danu Dvořákovi za neméně skvělé třetí místo ve stejné kategorii s fotografií ‚Dvojčata‘. Honzovi a Matyášovi gratuluji samozřejmě také – kluci, nejde vždy o výhru, většinou jde o vlastní iniciativu, aktivitu a participaci na smysluplných věcech! Děkuji vám čtyřem a všem ostatním zúčastněným, které či kteří fotili sami pro sebe, ale i v rámci našich společných hodin výtvarné výchovy! Bylo mi ctí vás doprovázet v tomto školním roce!

 

16.04.2023