Cestujeme kolem světa – centra aktivit

Centra aktivit: Cesta kolem světa

V naší  třídě proběhly další centra aktivit na téma „Cesta kolem světa“, které dětem poskytly další příležitost prozkoumat různé kouty naší planety prostřednictvím různých zajímavých  úkolů.

Centrum čtení a psaní:

V centru čtení a psaní se děti setkaly se zajímavými texty z různých částí světa. Každý text přinesl nové informace a zajímavosti, které děti zpracovávaly prostřednictvím porozumění textu a odpovídáním  na otázky. Tímto způsobem si nejen rozšířily své znalosti, ale také procvičily probrané gramatické učivo. Na závěr děti vytvořily myšlenkovou mapu, která jim pomohla vizualizovat a uspořádat nové poznatky a informace z celého světa.

Centrum matematiky:

V centru matematiky děti měly možnost hledat a doplňovat informace ve slepých mapách, což jim pomohlo zlepšit jejich geografické dovednosti.  Děti se také učily pracovaly s tabulkami, do kterých řadily zadané údaje dle počtu obyvatel, velikosti a dalších parametrů jednotlivých zemí. Zábavnou částí tohoto centra bylo sestavování táborového jídelníčku. Děti měly k dispozici určitý rozpočet a musely dodržovat pravidla zdravé výživy. Tento úkol nebyl jen o počítání a plánování, ale také o učení se finanční gramotnosti, která je mezi dětmi velmi oblíbená.

Centrum ateliéru:

V centru ateliéru se děti proměnily v agenty cestovní kanceláře. Žáci si společně  vymysleli poutavý název své cestovní kanceláře a každá žák si vytvořil plakát o vybrané zemi, kam by ostatní rád pozval. Tyto vytvořené

plakáty pak děti prezentovaly na třídním veletrhu cestovních kanceláří. Díky této aktivitě si děti procvičily své prezentační dovednosti a kreativitu. Poutavé postery nyní zdobí naši třídu a obohacují nás o znalosti, které děti o jednotlivých místech vyhledaly.

Centrum pokusů:

V centru pokusů si děti zopakovaly mapové značky a vytvořily mapu svého vysněného prázdninového ostrova, kde nesměla chybět legenda ani směrová růžice. Navíc jsme vyzkoušeli několik dalších oblíbených pokusů. Mezi nejzajímavější patřil pokus s tančícími hrozinkami, kouzelnými květinami, které se rozvíjely ve vodě, hrátky se statickou elektřinou a tvoření lentilkové duhy. Tyto aktivity dětem ukázaly, jak může být věda zábavná a zároveň vzdělávací.

Díky těmto aktivitám si děti prohloubily své znalosti a dovednosti v různých oblastech. Centra aktivit na téma „Cesta kolem světa“ byla skvělým příkladem, jak může být výuka efektivní, zajímavá a zábavná.

 

09.06.2024