Olympijský běh

Ve středu 16. září 2020 patřil atletický ovál u školy T-Mobile Olympijskému běhu. Jak již název napovídá, pořadatelem byl Český olympijský výbor a cílem bylo přitáhnout k rekreačnímu běhu co nejvíce dětí. Provedení akce si vzali na starost učitelé tělesné výchovy ve spolupráci s atletickým sportovním klubem DIPOLI. Na ovále se nejprve předvedli žáci 1. stupně, kteří běželi 500 m, nejvíce nadšeni byli žáci prvních tříd, po nich nastoupili žáci 2. stupně, ti  měli trať dlouhou 1 000 m. Atleti všem změřili dosažený čas a každý účastník obdržel diplom a medaili. Výborně se osvědčili i pořadatelé z řad žáků 9. tříd, kteří se starali o registraci, pomáhali na startu a v cíli, psali a předávali diplomy. Celkem běželo 400 dětí, což lze považovat za úspěch zejména v době epidemiologických problémů, děti běhaly postupně od rána celé dopoledne a na sportovišti byl omezený počet osob. Atletický klub oslovil nejlepší účastníky, zda nechtějí svůj talent rozvíjet  pod jejich vedením a spolupráce školy a klubu bude pokračovat na jaře dalšími závody.

 

22.09.2020