Školní akademie 2024 – VODA

Také v letošním roce proběhla již tradiční školní akademie. Tématem tentokrát byla voda. Voda a vše s ní spojené se objevilo ve všech připravených vystoupeních našich žáků.

Toto téma má své odůvodnění. 1. 1. 1914 byla totiž do pražských vodovodů poprvé puštěna opravdu pitná voda. Za touto událostí stojí budování vodárny v Káraném. Vodní dílo bylo budováno v letech 1906 až 1913, se stavbou tohoto druhu a rozsahu nebyly žádné zkušenosti u nás ani v okolních státech. Proto lze vodárenský komplex, příslušné objekty a vodovodní sítě v Praze označit za vrcholné dílo své doby. Od tohoto data uplynulo letos již 110 let, a nejen proto si VODA zaslouží naši velkou pozornost.

Celým programem nás provedli báječní moderátoři: Aneta Kokoliová, Kristýna Vodičková, Marek Poddaný a Jan Čáp. Děkujeme!

Velmi děkujeme také všem pedagogům a žákům, kteří připravili nádherná vystoupení, a vám všem, kteří jste přišli tuto akci podpořit. Byla to báječná podívaná a už se těšíme na příští ročník.

 

Mgr. Hana Bílová, zástupkyně ředitelky školy a koordinátorka akce

09.06.2024