Plán učiva od 24. do 28. května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24. do 28. května 

Třída:  4. D 

 

 

Český jazyk 

Shoda přísudku s podmětem 

 

Matematika 

Písemné a pamětné sčítání, odčítání a násobení velkých čísel. 

Prostředí pavučin, autobus, součtové trojúhelníky. Řešení rovnic pomocí zvířátek dědy Lesoně, slovní úlohy. 

Geometrie – konstrukce obdélníku, čtverce a trojúhelníku, měření úhlů 

 

MIND- Aritmetický průměr- pracovní listy 

             Geometrie- osová souměrnost 

             Test- 28. 5. Početní operace, slovní úlohy, osová souměrnost 

 

Anglický jazyk 
  • Unit 11 
  • Past tense – intro 
  • Minitest 9 + 10 
  • Final revision 

 

Přírodověda 

Ekosystém rybník 

 

Vlastivěda 

Dějiny – opakování 2 – Velkomoravská říše 

Cestujeme po naší vlasti – kraje 

 

23.05.2021