Podzimní pouštění draků

Podzimní čas jsme oslavili pouštěním draků u Berounky. Někteří draci vzlétli opravdu vysoko. Příjemné dopoledne jsme zakončili na školní zahradě opékáním buřtů. Počasí nám přálo a děti si to užily.

12.02.2019