Přednáška o třídění odpadu

Na projekt Ukliďme Česko, navazovala praktická přednáška o třídění odpadu. Zde se děti mohly seznámit, kam se jaký odpad má vyhazovat a proč. Přednášku jsme prožívali mnoha vjemy – od zrakových až po čichové.

01.10.2023