Šplhavci a obyvatelé dutin

Šplhavce bychom mohli nazvat též  „lesními tesaři“, kteří tesají do kmenů stromů své příbytky a vytvářejí stromové dutiny, které později využívají další druhy živočichů ke svému hnízdění, úkrytu a odpočinku.

V rámci přednášky nám byl představen největší šplhavec kontinentální Evropy, datel černý, dále naše nejběžnější druhy strakapoudů a žluny, které jsou někdy nazývány zemními datly. Na vlastní oči si děti mohly prohlédnout špačka Tondu, strakapouda Standu, tukana Dana a ospalého malého netopýrka. Příště se můžeme těšit na krkavcovité.

  

06.05.2017