Třída 1.A

Pozor! Toto je archivní stránka 1.A ze školního roku 2018 - 2019.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

PaedDr. Zdeňka Albrechtová

Aktuálně ze třídy

ORNITA – přednáškový cyklus ,,Ptáci na obzoru“

V pátek 5. 4. nás ve škole čekal program shrnující vlivy lidské činnosti na naší krajinu, zaměřený na změny přístupu k volně žijícím ptákům a jejich ochraně. Výklad lektora doprovázely ukázky živých ochočených jedinců. Součástí programu bylo představení změn v přístupu lidí k ochraně volně žijících ptáků a zajímavé poznatky o soužití člověka s těmito druhy v kulturní krajině střední Evropy. V programu se žáci seznámili se životem vybraných druhů ptáků, ale i s důvody, proč v naší krajině ubývali, nebo jak člověk jejich výskyt ovlivnil budováním měst, komunikací, rozsáhlých energetických sítí či změnami v zemědělském hospodaření. Povídání bylo provázeno promítáním videí…

Sportovní festival Wannado

Již osmým rokem festival inspiruje českou populaci k pohybu a pomáhá s výběrem vhodného sportu pro děti. V pondělí 19.11. 2018 druhou vyučovací hodinu celá škola zhlédla program Wannado – švihadlovou show v podání Rebels O.K. ve společnosti zahraničních hostů.