Třída 5.D

Pozor! Toto je archivní stránka 5.D ze školního roku 2015 - 2016.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Učivo 4.5. – 7.5.

Milé děti, posílám vám učivo na týden 4.5. – 7.5. 4.-5.ročník 8. Z poddaného člověka občan (Rok 1848) Present simple – kopie Present simple (Jeřichová) Smyslová soustava

5.D, 6.C,D: Škola v přírodě

Ve dnech 23. – 28. května měly třídy 6. C, 6. D a 5. D jedinečnou možnost prožít dobrodružný čas na škole v přírodě v Lužických horách. Děti se dopoledne učily a odpoledne poznávaly krásy Lužických hor. Navštívily hrad Lemberk, Jablonné v Podještědí, motýlarium v Německu, sirný pramen, ledovou jeskyni, vojenská opevnění z 2. světové války, skalní městečko, horu Luž aj.  Děti si pobyt velmi užily a těšily se z každodenního bodování pokojů, znalostních soutěží a kvízů, tvořivých aktivit, každodenního psaní deníku aj. Absolutními vítězkami naší školy v přírodě byly Žofie Hulíková za 6. C a Ester Johanovská za 6. D.

5.D: Kutná Hora

Třída 5.D vyrazila v rámci vyučování na exkurzi do Kutné Hory. Cílem bylo procvičit si znalosti z matematiky, vlastivědy, přírodopisu, výtvarné výchovy a tělocviku. Cesta vlakem rychle uběhla a krátké prohlídce města, kdy jsme se seznámili s historií a prohlédli si některé památky, jsem dorazili k prvnímu cíli: Muzeu stříbra, které se nachází v jednom z městských hradů, tzv. Hrádku. Průvodkyně všechny seznámila s historií těžby a prací horníků. Pak všichni dostali hornické oblečení, zvané perkytle, na hlavu slušivou přilbu se svítilnou a vyrazili jsme pod zem. V hloubce 35m je zbytek hornického díla s uzoučkými chodbičkami, výhodou byla malá postava. Práce horníků byla těžká a nebezpečná, dožívali se…

5.D: Návštěva Ekotechnického muzea

Žáci třídy 5.D navštívili ve čtvrtek 3. března starou čistírnu odpadních vod v Bubenči, ve které je v současnosti Ekotechnické muzeum. Komplex čistírny pochází ze začátku 20. století a je nádhernou ukázkou dovednosti našich předků. Děti se mohly seznámit s historií zpracování odpadních vod, od vylévání splašků na ulici po vybudování kanalizační sítě. Nejstarší čistička v Praze dosloužila v šedesátých letech minulého století a komplex byl určen k demolici. K té naštěstí nedošlo, a tak v devadesátých letech skupina nadšenců nevyužitou budovu přebudovala na dnešní muzeum, v roce 2010 bylo muzeum zapsáno jako národní kulturní památka. Pro páťáky byla návštěva…

5.D: Koza pro Tibet

Žáci třídy 5.D se rozhodli uspořádat ve své třídě humanitární sbírku. Z několika nabídek se rozhodli pro podporu nomádské rodiny v Tibetu. Organizace MOST koupí rodině za vybrané peníze kozu, která poskytuje rodině mléko, vlnu nebo maso. Pro velmi chudé rodiny žijící v exilu u indického Ladaku v nadmořské výšce 4 800 m n.m. jsou kozy jsou hlavním zdrojem obživy. Žáci obdrželi za svůj dobrý skutek certifikát a odměnou je jim radost z pomoci druhým lidem. Luděk Svoboda