2.3.

ČJ – PS 10/1,3,4    procvičovací sešit 35/4

M – 12/18,19  minutovky 4/7

PRV –  PS 29/4,5

02.03.2017