2.C a svátek Tří králů

Vytvářela jsem s dětmi tříkrálovou korunu z 5 dílů skládaných papírů.

Červená koruna označuje krále Kašpara, bílá koruna označuje krále Melichara a černá koruna krále Baltazara.

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM, ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ VINŠUJEME VÁM………………….!

06.01.2021