2. C – učivo 19. 10. – 23. 10.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. 10. – 23. 10. 

Třída:  2. C 

 

 

Český jazyk 

Čj – učebnice str. 24/1 – hledáme protiklady  (antonyma) 

                     Str.25/3, 4, 5,  str. 25/6  napiš na papír 

      P. S.  str. 15/2,3 

       učebnice  str. 26/7-11   – hledáme slova stejného nebo                                                  podobného významu (synonyma ) 

      P. S. – str. 15/4 

      Učebnice –  str. 29 – diktát 

      Učebnice – str. 28/14,16 – hledáme  stejné slovo, které má různý 

                                              význam (homonyma)  

        P.S. – str. 16/5 str. 17/9 

        Učebnice –  str.30/1-6   str. 31/7 

        P.S. – 18/1,2 

Čítanka str. 48 báseň Oříšek – čti nahlas a první čtyři řádky přepiš na papír. 

               str. 51/ Mimínek 

Procvičuj přepis, opis a diktát krátkých vět.   

                                                                                                                       

Matematika 

Procvičuj sčítání, odčítání s přechodem přes desítku do 30 

Minutovky str. 12, 13, / Pokud nemáš, procvičuj sčít. a odčítdo 30 na papír./ 

M – učebnice – str.30/2, 3    str. 31/1, 3     str. 32/1,2,3,4 

                         str. 33/2,3,4 

 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

AJ 2.C 19.-23.10.20  

Online výuky – úterý (Během naší online výuky budemeopakovat slovní záso- 

 bu, poslouchat píseň (učebnice 9), a dělat str. 7 v p.sešitu.)   

10:30-11:00 skupina 1   

11:10-11:40 skupina 2   

  • Nedělejte si starosti s pochopením všeho – stačí sledovat a kreslit   

Učitelka: Katie Roan       Kontakt: kroan@zscernos.cz  
 

 

 

 

Prvouka 

Prv – učebnice str. 14, 15 

          P.S. –  str.8/1,2   str.8/3   str. 9/4   str. 10/5,6 

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 

 

 

 

 

 

18.10.2020