2. C Učivo 21. 6. – 24. 6. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   21. 6. – 25. 6. 

Třída:  2. C 

 

 

Český jazyk 

 

Učebnice  str. 119/6,7,8   str. 120/9,10,11   str. 121/12,13,15   str.122,  str. 123 

P. S.          str. 37/1,2  str. 38/3, 4   str. 39/5 

Čtení  – kniha  Děti z Bullerbynu 

 

 

Matematika 

 

Učebnice  str. 58/4,5   str. 59 

Procvičování násobení a dělení 2,3, 4, 5 

 

Anglický jazyk 

Hraní na zahradě: učebnice 60 a pracovní sešit 53 

* Je poslední hodina, proto studenti vrátí učebnice a dám studentům jejich práci a známky. * 

Prvouka 

 

Učebnice  str. 68 

 

 

 

20.06.2021