2. C učivo 9. 11. – 13. 11. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9. 11. – 13. 11. 2020 

Třída:  2. C 

 

 

Český jazyk 

POOpakování – slova nadřazená, podřazená, souřadná, druhy vět podle 

       postoje mluvčího  učebnice str. 34/16 

        Prezentace knih,  které děti čtou nebo přečetly. 

ÚT učeb. str. 34/17    P. S. str. 21/10   Diktát učeb. – str. 35/22         

ST: Čítanka str. 55/Poletí dnem i nocí Písanka str. 5  

ČT: učeb. str.  34/19   str. 35/20     P.S.  str. 21/11   str. 22/1 

PÁ: Čítanka str. 56/ Veverky, myši a jezevec     Písanka str. 6 

Matematika 

ÚT: učeb. str. 35/3,4 Minutovky str. 20/39,40   str. 21/42 

ST:  učeb. str. 36/1, 2, 3, hra ( připravit provázek) Minutovky str. 21/41 

ČT: učeb. str.  37/1, 4     Minutovky str. 23/45   str. 22/43 

PÁ: učeb. str.  38/ 3   str. 39/1   Minutovky    str. 22/44     str. 23/46 

(Připravte si na matematiku  číselnou osu do 100, pásmo nebo krejčovský metr) 

Anglický jazyk 

AJ 2.C 9.11 – 13.11.20 

Online výuky – úterý 

10:30-11:00 skupina 1 

11:10-11:40 skupina 2 

Během naší online výuky budeme: zkontrolovat domácí úkoly p.sešit 9; opakovat slovní zásobu a Can a _______ run/climb trees/fly? Yes, it can. X No, it can’t.; učebnice str.12, 13, p.sešit 10 

Po vyučování: vytvořte knihu (příklad učebnice str. 13, p. sešit 61-62: vystřihněte, přeložte, vyplňte). Příští týden zkontroluji knihy během lekce – budou je zobrazovat a číst (bude klasifikován jako projekt v Bakalari). 

Pro více cvičení: Píseň: Can you …? I can x I can’t 

 

 

 

Prvouka 

Učeb. str. 20,21     P.S. str. 11/2,3, 5 

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 

Můžeš nasbírat kaštany a vyrobit si zvířátka z kaštanů ( malou ZOO) 

 

 

 

08.11.2020