2.C učivo od 2. 11. do 6. 11. 2020

2. C   – Učivo  na první listopadový týden od 2.11. do 6.11. 2020

 

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2.11.- 6.11. 

Třída:  2.C 

 

 

Český jazyk 

PO: Opakování – slova stejného nebo podobného významu –           synonyma,    slova protikladná  antonyma, slova 

  vícevýznamová– homonyma, psaní ú,ů, učebnice str. 31/8   srov. 31/10  

  Čítanka str. 52 /Myšovlak 

ÚT: Rozdělení hlásek, učebnice str. 32 str. 33/13 

                                      P.S. str. 19/3,4 

ST: učebnice str. 33/14 

       P.S. str.19/5,6 

       Písanka str.3  

Čt.: učebnice str.34     str.35/ diktát 

        P.S: str. 20/7,8,9 

PÁ: Čítanka str. 54 

        Písanka str. 4 

 

 

 

Matematika 

ÚT: učeb. str. 34/1   str. 34/2 str. 34/3 

        Procvičování počítání po desítkách do 100 

ST: Minutovky str. 17/33a  str. 17/34 

       Prac. list str. 60/1   str. 58/1 

Čt.: Minutovky str. 18/35a,b  18/36 

        Praclist str 60/2, sloupečky 

PÁ: učeb. str. 35/1,2 

        Minutovky str. 19/37 

 

Anglický jazyk 

 

 

Online výuky – úterý (Během naší online výuky budeme: opakovat slovní zásobu, poslouchat píseň (učebnice 9), p.sešit str. 8, učebnice 11) 10:30-11:00 skupina 1 11:10-11:40 skupina 2 • Hra: Listen and find (poslouchej a najdi) • Poslouchejte a zpívejte píseň dvakrát • p.sešit str. 9 Pro více cvičení: • Píseň: Can you …? I can x I can’t • Quizlet Pro každy unit jsem vytvořila kartičky. Možná budete muset vytvořit bezplatné přihlášení, abyste mohli hrát všechny hry. 

 

 

Prvouka 

 

Učebnice str. 16 – 19,   Život ve městě a na vesnici dnes a nyní. 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 

Můžeš si vytvořit obrázky( zvířátek nebo krajiny) z listů, které nasbíráš na vycházkách v přírodě. 

 

 

 

 

01.11.2020