2.D, 3.E, 4.D: Jsme stejní a přece různí – návštěva ve světě osob s postižením

Na planetě Zemi žijí lidé. Jsou stejní a přece ne tak docela ve všem. Jejich různost lze vidět v barvě pleti, místě, kde žijí, jazyku, vyspělosti jejich kultury. My se na stejnost a různost lidí podívali z jiného hlediska. Snažili jsme se prostřednictvím týdenního mezipředmětového projektu nahlédnout do světa osob s postižením. Do projektu se zapojili žáci 3.E, 2.D a 4.D. Děti se seznámily s postavením lidí s postižením v historii, typy postižení, vysvětlili jsme si, co je postižení, upřesnili jsme si terminologii. Již víme, že se neříká slepý, nýbrž nevidomý, ne hluchý, ale neslyšící. Víme, jaký je rozdíl mezi vodícím a asistenčním psem, Jak se k nim chovat, když je potkáme. Víme, jak vypadá Braillovo písmo. Luštili jsme slova v něm napsaná. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, i když jen na krátkou dobu, některá omezení – sluchu, zraku, pohyblivosti. Psali jsme nedominantní rukou, nohou, ústy, četli hmatem, oblékali se jednou rukou, poznávali předměty a navlékali korálky bez použití zraku, odezírali, orientovali se sluchem v prostoru. Poznali jsme také životní příběh Bohuška, chlapce stejně starého jako my (10let) jen trochu jiného, chlapce s kombinovaným postižením. Obdivovali a ztvárňovali jsme sportovce s handicapem. Tato naše návštěva nám přinesla mnoho zajímavého, Věřím, že si budeme více vážit každého dne, kdy jsme zdraví, přestaneme zveličovat problémy, hledat důvody, proč to či ono nejde. Budeme se snažit být nápomocní lidem, kteří toto štěstí nemají. Držíme jim všem na jejich cestě životem palce.

Martina Václavková

20.02.2016