2. pololetní práce z matematiky

2. pololetní práce z matematiky bude z následujícího učiva:

  • aritmetický průměr
  • počítání s desetinnými čísly / sčítání, odčítání, násobení, dělení /
  • zlomky, převody zlomků na desetinné číslo
  • osa úhlu
  • vzájemná poloha dvou kružnic
  • pravidelné obrazce, rýsování šestiúhelníku
  • obvod šestiúhelníku
  • obvod, obsah krychle, kvádru
  • nerovnice, rovnice

Příklady na procvičení jsou v učebnici v části Závěrečné opakování. Doporučuji vypočítat si:

49/ 2,3,8,10

50/6.10.11

51/2,11,12,13

52/9

53/4,6,11

54/11

55/1,6,10

56/3,6,8,10,12

Termín pololetní práce: 6.6.2017.

Pamatujte: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti !

Přeji hodně radosti z počítání:

28.05.2017