21.11.

ČJ – písanka str. 31,  ČJ uč. 31/1  PS  24/1,2,3

M – uč. 27/6  PS 24/5,6  25/7

PRV – uč. 21  PS 18/1,2,3

21.11.2016