22. týden v přípravné třídě

Tento týden jsme se hodně věnovali matematice. Děti se učily tvořit množiny prvků, procvičovaly prostorovou orientaci a posloupnost v řadě, sčítaly do šesti a vyhledávaly největší a nejmenší čísla. Také jsme opravovali popletené věty, psali dolní smyčky, velké tiskací S a číslice 6 a 7, skládali slabiky z jednotlivých hlásek a seznámili se s pojmem „samohlásky“. Děti se naučily básničku: „A, E, I, O, U tancují spolu“.

Nadšení vzbudily robotické berušky, které se děti učily programovat:

Tento týden jsme si četli, vyprávěli a pak také zahráli pohádku „O Smolíčkovi“. Jelikož chtěly hrát skoro všechny děti, přidali jsme postavy paní Jelenové a malé holčičky Smoličky:

Společně jsme malovali les a jeskyni, kam jsme později umístili postavy jeskyněk, Smolíčka a jelena se zlatými parohy:

 

25.02.2023