23.11.

M – uč. 28/3,4  PS 25/10,11

ČJ – uč. str. 33 celá, PS 28/3,4  písanka str. 33

 

23.11.2016