3.5.

M – uč. 61/3,4    PS 27/3,4,5

ČJ – PS 33/3,4

AJ – uč. s.51 zapsat 6 slovíček do školního sešitu, PS s.49

03.05.2017