3. C Učivo 16. 5. – 20. 5. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   Učivo 16. 5. – 20. 5. 2022 
Třída:  3. C 

 

 

Český jazyk  Učebnice str. 56, 57, 58 

P. S. str. 6, str.7 

Čítanka str. 153 – 155 

Písanka str. 21, 22 

 

Matematika  Učebnice str. 83 

P. S. str. 27/5, str. 28/1, 2, 3, 4 str. 29/5, 6, 7 

Procvičujeme dělení se zbytkem 

Minutovky str. 4, 5 

 

Anglický jazyk   

 

3C   

Úterý: Opakování lekce 11: slovní zásoba, Is there…?/Are there…?; on/in ; učebnice str 55   

Středa: Opakování lekce 11: slovní zásoba, Is there…?/Are there…?; on/in   

Čtvrtek: Test lekce 11 (poslední písemný test v tomto roce)  

(proběhne ústní zkouška v červnu, na kterou se při opakování připravíme) 

 

 

Prvouka  Učebnice str. 51, 52 

P. S. str. 46, 47, 48,  

 

 

Další informace:  16. 5. – plavání 

 

 

 

15.05.2022