3. C Učivo 22. 11. – 26. 11. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. 11. – 26. 11. 2021 

Třída:  3. C 

 

 

Český jazyk 

Učebnice  str. 35, 36, 37 

Procvičujeme vyjmenovaná slova po B 

P. S.  str.  26, 27 

Čítanka   str. 60 – 64 

 

Matematika 

 

Učebnice  str. 32, 33, 34, 35 

P. S.  str. 26, 27 

Procvičujeme násobení a dělení  8, 9 a písemné sčítání a odčítání dvouciferných čísel. 

 

Anglický jazyk 

Úterý: Opakování lekce 1-3: učebnice str. 18-19 a komiks (učebnice str. 17)  

Středa: poslechový kvíz (lekce 1-3); lekce 4: učebnice str. 20 a pracovní sešit str. 20  

Čtvrtek: učebnice str. 21 a pracovní sešit str. 21; “BE” (I’m, He’s, She’s, a Are you…?) 

 

 

Prvouka 

Učebnice  str. 19 

P. S.  str. 20, 21 

 

 

Další informace: 

 

 

 

19.11.2021