3. C Učivo 31. 1. – 3. 2. 2022

Třída:  3. C 

 

 

Český jazyk 

Procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po B, L, M 

Učebnice  str. 52, 53 

P. S.  39 

Čítanka  str. 107 -110 

 

 

Matematika 

 

Učebnice  str. 49/7    str.  51/7, 8, 9  str.  52 

P. S.  2. díl  str. 4/1, 2, 3 

 

 

Anglický jazyk 

Úterý: Opakování: části těla, Has it got…? Yes, it has. X No, it hasn’t; jednotne a množné číslo (one hand -> two hands; one foot -> two feet); obrázkový slovník 

Středa: učebnice str 36 a pracovní sešit str 36 

Čtvrtek: učebnice str 37 a pracovní sešit str 37; projekt lekce 7: MY MONSTER (místo testu lekce 7) 

Prvouka 

 

Učebnice  str. 28 

P. S. 31, 32 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

30.01.2022