5.D, 6.C: Vlastivědná exkurze do Olomouce

Ve středu 20.ledna vyrazily třídy 5.D a 6.C na exkurzi do Olomouce. Město je druhou největší památkovou rezervací po Praze. České dráhy nám nabídly výhodnou jízdenku na rychlovlak pendolino. Ovšem hlavním lákadlem celého výletu bylo Muzeum poznání, které se nachází v dochované části barokního opevnění – Korunní pevnůstce. Expozice nabízí několik částí : historickou, přírodovědnou, fyzikální a každé dítě si může exponáty nejenom prohlédnout, ale i vyzkoušet jejich funkci. Seznámili jsme se historií dobývání Olomouce a vyzkoušeli si dobové uniformy, o patro výše jsme vyzkoušeli letecký trenažér, zvětšené modely oka a mozku nabízely poznání netradiční formou. V sekci fyzika jsme vyráběli elektřinu, míchali barvy a v planetáriu nám promítli filmy o dobývání Měsíce a vzniku vesmíru. Čas určený k prohlídce muzea uplynul rychle a po obědě následovala prohlídka města. Zaujaly nás především barokní stavby, hlavně Sloup sv. Trojice – památka UNESCO, radnice s orlojem a dóm sv. Václava. Odpolední pendolino sice nepřesvědčilo o své rychlosti, nakonec však s mírným zpoždění všechny vysadilo v Praze a odsud to byl jen kousek domů do Černošic. Během dne si žáci vyzkoušeli v praxi poznatky z dějepisu – osvěžili si poznávání stavebních slohů, z přírodopisu – kdy si můžete prohlédnout mozek zevnitř? Nikomu nevadila větší vzdálenost, propojení školy s praxí se všem líbilo.

Luděk Svoboda

 

30.01.2016