6. týden v přípravné třídě

Tento týden děti vyplňovaly pracovní listy pro testování školní zralosti, aby se dozvěděly, co už umí, a co ještě před vstupem do první třídy potřebují procvičit. Opakovali jsme dlouhé slabiky, psali čáry od středu, stavěli z matematických hranolů, porovnávali jejich délky a hledali různé způsoby, jak poskládat číslo 5. Také jsme si povídali o sebekázni a jestli děti někdy dělají i to, co dělat nechtějí. Velmi zajímavá byla diskuse, jak by trávili den rodiče, kdyby mohli dělat jen to, co chtějí. A jaké by to mělo důsledky.

Na chodbě nám visí nadšená nástěnka:

A protože jsme se tento týden hodně učili a málo fotili, máme jen dvě momentky z hodiny tělesné výchovy:

13.10.2023