7. týden v přípravné třídě

Tento týden jsme si s dětmi povídali o barvách, jejich odstínech a dělení barev na teplé a studené. Psali velké tiskací písmeno F, číslici 2 a kruhy. Poznali jsme nové obyvatele krajiny slov – Hlásulky – a začínáme tak vyčleňovat první hlásku ve slově. Řešili jsme bludiště, počítali prvky a zapisovali jejich množství, ujasnili jsme si pojmy „blíže k“ a „dále od“, procvičovali jsme orientaci v řadě a zapisování počtu slabik ve slově. Při hře „Na hádavé sousedky“ si děti vyzkoušely stupňování přídavných jmen. Také jsme si povídali o tom, co znamená slovo „Poctivost“.

V pátek za námi přijelo Divadlo malé čarodějnice s pohádkou „O dvanácti měsíčkách“:

Na hodině TV si děti vyzkoušely plyšákovou rozcvičku a spolupráci ve dvojicích při záchraně zraněných plyšáků:

20.10.2023